Come creiamo l'armonia nella
vostra abitazione?

TRADIZIONE

Hesta é annoverata tra i piú grandi produttori slovacchi di infissi fondata nello scorso millennio vanta 20 anni di tradizione ed esperienza nella produzione di serramenti in pvc e alluminio.

AL PASSO CON I TEMPI

Il costante aggiornamento della nostra tecnologia ci consente di mantenere il passo con la continua evoluzione del mercato mantenendo elevati gli standard qualitativi dei prodotti.

QUALITÀ E ASSISTENZA

Il nostro scopo è quello di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e perciò poniamo l'accento sulla disponibilità sotto forma di garanzia esclusiva per un periodo di 5 anni in riferimento alla qualità dei prodotti..

UNA VENTATA DI ENERGIA FRESCA NEL MONDO DELLE FINESTRE E DELLE PORTE!

 

Portiamo energia fresca nel mondo dei serramenti. Chiunque può perdersi in questo mondo e il nostro scopo è quello di mettervi sulla giusta strada affinché possiate scegliere la migliore finestra o porta per la Vostra casa..

La nostra società è stata fondata nel 1993 ed é annoverata tra più grandi produttori di serramenti in Slovacchia. Tutta la tradizione ed esperienza maturati in piú di vent´anni di attivitá é messa a totale beneficio dei nostri clienti. Siamo a vostra disposizione.

Per portare a compimento la nostra mission, abbiamo a disposizione una vasta gamma di prodotti e accessori. Basilari non sono solo i prodotti, qualitá e il design attraente ma prima di tutto consiste anche nella nostra esperienza grazie alla quale siamo in grado di consigliarVi e scegliere insieme la giusta soluzione che contribuisca a creare la giusta armoia nella vostra casa.

La manutenzione dei prodotti e l´eventuale riparazione viene effettuata direttamente a casa del cliente, grazie a cio non perderete nemmeno un secondo del comfort di casa vostra.

 

Prázdny

Nová energia
vo svete okien a dverí!

Prinášame novú energiu do sveta okien a dverí. Ktokoľvek sa v tomto svete môže stratiť a naším cieľom je Vás naviesť na správnu cestu, aby ste si vybrali to najlepšie okno alebo dvere pre Váš domov.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 a patrí medzi najdlhšie pôsobiacich výrobcov okien a dverí na Slovensku. Túto tradíciu a viac ako 20 ročné skúsenosti využívame v prospech našich zákazníkov, aby sme Vám maximálne vyšli v ústrety.

Aby sme mohli plniť naše poslanie, máme k dispozícii širokú škálu výrobkov a doplnkov k nim. Základom nie sú len kvalitné výrobky s príťažlivým dizajnom, ale hlavne naše skúsenosti, vďaka ktorím spolu vyberieme to správne riešenie, ktoré vytvorí u Vás harmóniu domova. Údržbu výrobkov a ich servis realizujeme priamo u zákazníka, vďaka čomu nebudete ukrátený ani o sekundu z užívania Vášho pohodlia domova.

L´AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA PRODUZIONE
CI AVVANTAGGIA

La produzione delle finestre e porte in pvc e alluminio si realizza attraverso l´utilizzo di tecnologie avanzate dei marchi rinomati quali Elumatec, Stürtz e Berchtold. L´industrializzazione viene guidata attraverso l´ultima versione aggiornata del programma di software online Klaes 7.5. Grazie a questi fattori è la nostra Azienda ha una capicitá produttiva di 500 unità di infissi durante un turno di lavoro. Queste capacità di produzione consentono di aumentare la capacitá produttiva sino a 150 000 unità di infissi all'anno.

CENTRO DI TAGLIO

La precisione del tagliamento dei sistemi di profilo è la base del prodotto di qualità e perciò nel 2014 abbiamo investito nel moderno centro di taglio dalla società Schirmer.

CENTRI DI LAVORAZIONE

L'avvitamento automatizzato dei rinforzi e la fresatura dei fori necessari per il montaggio avvengono in quattro centri di lavorazione Elumatec SBZ 608 a SBZ 609.

SALDATRICI E RIFINITRICI

A causa della velocità della produzione siamo attrezzati di cinque saldatrici con macchine rifinitrici della marca Urban e Sturz. Queste si occupano del collegamento dei sistemi di profilo di qualità e della rifinitura VC.

CENTRO DI LAVORO

Finestre e porte senza una ferramenta di qualità non hanno senso. Gli operai forgiano ogni prodotto con massima attenzione e li assiste anche un centro automatizzato di forgiatura Berchtold.

CENTRO DI VETRAGGIO

É importante che il vetro isolante sia fissato in modo corretto che garantisce un buon funzionamento della finestra. Ciò è garantito grazie al lavoro veloce e di qualità dei nostri vetratori.

Manipolatori a mano

Per una più comoda manipolazione con i prodotti già pronti abbiamo attrezzato il nostro capannone di alcuni manipolatori a mano sospesi. Questi attrezzi rendono più comodo il nostro lavoro.

BANCO DI LAVORO RIBALTABILE PER MONTAGGIO HST

Le porte scorrevoli, richiedono un banco unico di lavoro. Gli operai possono posizionare questi tavoli ai fini della comoda completizzazione dell´infisso.

Produzione atipica

Costruzioni atipiche - porte per terrazze, inclinate, archi ecc. richiedono un approccio particolare. A queste si dedicano i nostri lavoratori in dipartimento della produzione atipica.

Apparecchiatura di manipolazione

Un esercito dei carrelli elevatori ed elettrici si prendono cura non solo del trasporto del materiale alla produzione, ma anche del carico dei prodotti finiti sui camion indirizzato verso Voi.

Modernizácia výroby
nám dáva náskok

Výroba plastových a hliníkových okien a dverí prebieha na najmodernejších strojných zariadeniach od spoločností Elumatec, Stürtz a Berchtold. Je riadená najnovšou verziou online softvérového programu Klaes 7.5. Vďaka týmto faktorom je naša spoločnosť schopná vyrobiť 500 okenných jednotiek za jednu smenu. Tieto výrobné kapacity umožnili zvýšiť celkovú produkciu na 150 000 okenných jednotiek ročne.

Nárezové centrum

Presnosť narezania profilových systémov je základom kvalitného výrobku, preto sme v roku 2014 investovali do moderného nárezového centra od spoločnosti Schirmer.

Obrábacie centrá

Automatizované skrutkovanie výstuh a vyfrézovanie otvorov potrebných pre montáž majú na starosti štyri obrábacie centrá Elumatec SBZ 608 a SBZ 609.

Zváračky a začisťováky

Kvôli rýchlosti výroby sme vybavení piatimi zváračkami spolu so začisťovacími strojmi značky Urban a Sturz. Tie sa postarajú o kvalitné spojenie profilových systémov a začistenie vCut.

Kovacie centrá

Okná a dvere bez kvalitného kovania nemajú zmysel. Pracovníci maximálne dôsledne výrobky okujú a pomôže im pri tom aj automatizované spojené kovacie centrum Berchtold.

Zasklievacie stolice

Dôležité je aby izolačné sklo bolo správne osadené a tým bola zabezpečená dobrá funkčnosť okien. Kvalitná a rýchla práca našich zasklievačov na stoliciach je tomu zárukou!

Ručné manipulátory

Pre jednoduchšiu manipuláciu s už hotovými výrobkami sme výrobnú halu opatrili niekoľkými závesnými ručnými manipulátormi. Vďaka ním je práca hneď jednoduchšia.

Vyklápací stôl pre montáž HST

Jedinečné zdvižno-posuvné terasové dvere si žiadajú pri svojej výrobe jedinečný pracovný stôl. Tento si dokážu pracovníci vyklopiť do požadovanej polohy pre pohodlnú kompletizáciu.

Atypická výroba

Atypické konštrukcie - terasové dvere, šikminy, oblúky a pod. si žiadaju osobitý prístup. Venujú sa im naši pracovníci v oddelení atypickej výroby.

Manipulačná technika

Armáda vysokozdvižných a elektrických vozíkov sa postará o prevoz nielen materiálu do výroby, ale aj o naloženie hotových výrobkov na kamióny smerujúce priamo k Vám.

QUALITÀ E ASSISTENZA DI PRIMA CLASSE

Sin dalla nascita della società il nostro scopo primario é la qualità degli prodotti e la massima soddisfazione del cliente come dimostra la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2000.
I prodotti e i sistemi in pvc e allumnio sono inoltre stati testati e certificati nell' Istituto di certificazione della qualità TSÚS a Bratislava e a IFT Rosenheim.

Prázdny
Prázdny

COMPONENTI DI PRIMA CLASSE

I componenti di qualità formano la base di un buon prodotto ! Noi, utilizziamo durante la produzione dei serramenti solo componenti di prima classe che provengono dai nostri fornitori di Germania, Austria e Belgio.

5-ANNI DI GARANZIA

Per aver soddisfatto i criteri tecnici più sicuri, in merito alla qualità dei prodotti, la nostra azienda offre alla clientela una garanzia per un periodo di 5 anni.

ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIATA

L'assistenza specialistica e immediata di garanzia e post-garanzia è indispensabile per la soddisfazione dei clienti. Per questo nostri assistenti di servizio sono sempre pronti a collaborare con Voi e per soddisfare le Vostre richieste.

CERTIFICATI E PREMI

Prvotriedna kvalita
a servis

Od vzniku spoločnosti je prvoradým cieľom kvalita produktov a maximálna spokojnosť zákazníka o čom svedčí aj získanie certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000. Výrobky a profilové systémy sú navyše testované a certifikované v skúšobnom ústave TSÚS Bratislava a IFT Rosenheim.

Prázdny
Prázdny

Prvotriedne komponenty

Kvalitné komponenty sú základom dobrého výrobku! My pri výrobe okien, vchodových a terasových dverí využívame len prvotriedne komponenty od dodávateľov z Nemecka, Rakúska a Belgicka.

5-ročná záruka kvality

Vďaka splneniu najprísnejších technických noriem, ktoré sa týkajú kvality výrobkov, má naša spoločnosť možnosť poskytovať zákazníkom na naše výrobky 5 ročnú záruku kvality.

Rýchly odborný servis

Rýchly a odborný záručný a pozáručný servis je podmienkou spokojnosti zákazníkov. Preto sú naši servisní pracovníci neustále pripravený vyraziť do terénu za Vašimi požiadavkami.