Dodávky

Dodávky

Vážený obchodný partner << Test First Name >>,
 
Zákazky potvrdené v 4. týždni už budú dodávané v riadnych dodacích termínoch podľa sortimentu farieb.
Výnimku tvoria HST, kde pri skladových farbách (dodanie do 4 - 5 týždňov) je ešte predĺžený dodací termín o 1 týždeň. Objednávkové farby HST – (dodanie do 8 týždňov) už budeme dodávať podľa termínov sortimentu farieb. 
 
Zároveň Vás chceme informovať, že sme urobili viacero opatrení, aby sme v roku 2018 dodávali podľa prisľúbených termínov. Predpokladaný termín ma MVL je vypočítaný podľa reálnej dostupnosti materiálu na danú zákazku. V prípade, že nebudeme vedieť tento termín dodržať, budem Vás o tom včas informovať.
 
Želáme Vám veľa úspechov v roku 2018.

 

Ďakujeme, prajeme príjemný deň.

S pozdravom, Team Hesta.

Viac článkov

Žiadne články neboli nájdené.

ďalšie články