....

IZOLAČNÍ SKLA

Prázdny

Historie izolačního skla se začala psát už v roce 1865, kdy byl udělen patent Thomasovi Stetsonovi v USA. Od té doby prošlo dlouhou cestu vývoje. Dnes jsou to všeobecně okenní tabule tvořené dvěma a více tabulemi skla, s distančním rámem, dutinou naplněnou vzduchem a inertním plynem a doplněné povlaky s tepelně izolačními vlastnostmi anebo speciálními skly.

KOMPOZICE
IZOLAČNÍCH SKEL

Jednotlivé části izolačního skla ve skladbě dvojskla a trojskla

VLASTNOSTI IZOLAČNÍCH SKEL

Současný technologický potenciál výroby a zpracování skla nelimituje představy architektů a stavitelů. Vznikají okenní skla různých tvarů i velikostí. Oblíbené jsou velké prosklené plochy, které nabízí vizuální spojení interiéru s okolním světem a přináší záplavu přirozeného denního světla do našich domovů.

Design je však jen jedním z mnoha požadavků na okenní sklo, které mu současné trendy kladou. Klíčovou úlohu zde hraje především tepelná izolace a energetická efektivita skla.

Okna, která jsou nadměrně exponována slunečním zářením budou vyžadovat ochranu proti slunečnímu záření. Dalším požadavkem je, aby sklo na oknech co nejlépe tlumí hluk • vnější prostředí a navíc bylo bezpečné a chránilo objekty před zloději.

Odpovědí na tyto požadavky jsou izolační skla, při jejichž výrobě se kombinují různé druhy skla, povlaků a fólii, tak, aby byl dosažen požadovaný výsledek.


Tepelně-izolační skla

Důležité je zaměřit se nejen na tepelné ztráty, ale i tepelné zisky. V chladnějším období tato skla nepropouští chlad do interiéru a díky speciální vrstvě na vnitřním skle mění světelné záření na tepelné, které odráží zpět do místnosti.

Sledujeme součinitel prostupu tepla zasklení - UG. Čím je jeho hodnota nižší, tím jsou tepelně izolační vlastnosti skla lepší.


Skla s ochranou proti slunci

Světlo bez tepla. Tato skla zabraňují nepřiznivému přehřívání interiéru vlivem expozice slunečního záření na skleněnou výplň okna. Poskytují kombinaci vysoké propustnosti přirozeného světla s ochranou proti slunci.

Sledujeme hodnoty světelné propustnosti - LT. Čím je její hodnota nižší, tím více světla zadrží izolační sklo.


Zvukově izolační skla

Chrání před nežádoucím hlukem z venkovního prostředí. Používají se k zasklívání objektů s vysokou exteriérovou hlučností. Instalována by měla být ve směru zdroje hluku. Jsou výborným řešením pro domy v blízkosti rušných silnic, železnic, letišť...

Sledujeme hodnoty zvukové izolace vyjádřené v decibelech - Db. Čím je číslo vyšší, tím je zvuková izolace účinnější.


PROTIPOŽÁRNÍ SKLA

Ochrání lidi i majetek před požárem a jeho šířením. A díky svým vlastnostem přináší mnohem víc. Poskytují výbornou zvukovou izolaci, ochranu před slunečním zářením i UV ochranu. Jejich použití je nezbytné v případě potenciálního nebezpečí, které představuje budova anebo místnost v případě požáru.


Bezpečnostní skla

Díky speciální úpravě skla sa dá docílit ochrany osob před poraněním anebo pádem a ochrana majetku proti vlámání a projevům vandalismu. V oblasti bezpečnostních skel je možné uplatnit zejména vrstvené - lepené bezpečnostní sklo a tvrzené - kalené sklo, ale i drátované sklo, anebo sklo s použitím bezpečnostní mřížky.


ORNAMENTÁLNÍ SKLA

Do okenních rámů je možné kombinovat i ornamentální dekorovaná skla v různých designech a s různou průhledností. V nabídce jsou modely v barvě čirá a bronz. Svoje uplatnění najdou všude tam, kde je žádoucí vytvořit intimní prostor bez nežádoucích pohledů zvenku, ale se zachováním průniku přirozeného světla. 

KOMPOZICE A OZNAČOVÁNÍ 
IZOLAČNÍCH SKEL

 

A - standardní sklo – float
B - distanční rámeček - TGI
C - sklo s pokovem na pozici 3
F - dutina naplněná vzduchem nebo plynem

Napríklad kompozícia:

4 Float | 16 TGI | 4 LowE
A B C

Číslo v zápise kompozice vyjadřuje tloušťku skla a distančního rámečku v mm.

A - sklo s pokovem na pozici 2
B - distanční rámeček - TGI
C - standardní sklo - float
D - distanční rámeček - TGI
E - sklo s pokovem na pozici 5
F - dutina naplněná vzduchem nebo plynem

Napríklad kompozícia:

4 LowE | 16 TGI | 4 Float | 16 TGI | 4 LowE
A B C D E

Číslo v zápise kompozice vyjadřuje tloušťku skla a distančního rámečku v mm.

Príklad označenia izolačného skla

4 SN70*37 | 16 TGI | 4 Float | 16 TGI | 4 LowE
A B C D E
Šířka zasklení:
44 mm
UG:
0,6 W/m²K
Solární zisk:
34%
Propust. světla LT:
62%
Izolace zvuku:
32dB

A: 4mm sklo se speciálním multifunkčním povlakem s vysokou selektivní ochranou proti slunečnímu záření

B, D: 16mm distanční rámeček (dutina)

C: 4mm standardní sklo

E: 4mm sklo s povlakem LowE s nízkou emisivitou - snižují tepelný zisk a ztrátu tepla - snižují Ug a zvyšujú energetickú účinnosť

Jak se zorientovat a vybrat si ta pravá izolační skla
pro svůj projekt?