....

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Prázdny

Seznam zveřejněných výzev

Výzva - Nárezové a obrábacie centrum krídel:

0_Výzva na predloženie CP OC krídel
Aktualizácia_Výzva na predloženie CP OC krídel
Kúpna zmluva krídla na zverejnenie
Priloha č.3_Vzorovove kridlo
Príloha č.1_Špecifikácia predmetu zákazky OC kridel
Príloha č.2_Kúpna zmluva OC krídel
Príloha č.4_Zoznam profilov OC krídel
Záznam vyhodnotenia ponúk krídla

Výzva - Nárezové a obrábacie centrum rámov:

0_Výzva na predloženie CP OC rámov
Aktualizácia_Výzva na predloženie CP OC rámov
Kúpna zmluva rámy na zverejnenie
Priloha č.3_Vzorovy ram
Príloha č.1_Špecifikácia predmetu zákazky OC rámov
Príloha č.2_Kúpna zmluva OC rámov
Príloha č.4 Zoznam profilov OC rámov
Záznam vyhodnotenia ponúk rámy

Výzva - Súbor zváračiek - ZRUŠENÁ:

0_Výzva na predloženie CP subor zváračiek
Príloha č.1_Špecifikácia predmetu zákazky_subor_zvaraciek
Príloha č.2_Kúpna zmluva_Súbor zváračiek
Príloha č.3_Zoznam profilov_súbor zváračiek

Výzva - Súbor zváračiek:

0_Výzva na predloženie CP subor zváračiek
Kúpna zmluva zváračky na zverejnenie
Priloha c.1_Specifikacia predmetu zakazky_subor_zvaraciek
Priloha c.3_Zoznam profilov_subor zvaraciek
Príloha c.2 Kúpna zmluva_VO_Súbor zváračiek
Záznam vyhodnotenia ponúk zváračky

Výzva - Kovacie centrum:

Kúpna zmluva kovacie centrum
Priloha_3 výzvy_Vzorove_kovanie_na_kridlo
Príloha 1 výzvy Špecifikácia_kovacie_centrum_NPK HESTA
Príloha 2 výzvy Kúpna zmluva_Kovacie centrum
Príloha_4_výzvy Zoznam profilov_kovacie centrum
Výzva na predloženie CP kovacie centrum
Záznam z otvárania a vyhodnotenia ponúk Kovacie centrum

Projekt „Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti HESTA, spol. s r.o.“ 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prázdny