JAK TVOŘÍME HARMONII
PRO VAŠE BYDLENÍ?

TRADICE

Tradice výroby oken a dveří v Hestě sahá až do minulého tisíciletí. Dnes jsme hlavně díky vám největším slovenským výrobcem oken a dveří s více než 20 lety zkušeností.

MODERNIZACE

Pravidelná modernizace strojního a softwarového vybavení nám umožňuje přizpůsobit se požadavkům trhu. Taktéž nám umožňuje vyrábět pro vás kvalitnější výrobky.

KVALITA A SERVIS

Našim cieľom je uspokojiť potreby našich zákazníkov a preto kladieme maximálny dôraz na ústretovosť v podobe nadštandardnej 5-ročnej záruky kvality výrobkov.

NOVÁ ENERGIE VE SVĚTĚ OKEN A DVEŘÍ!

 

Přinášíme novou energii do světa oken a dveří. Kdokoli ve v tomto světě může ztratit a naším cílem je navést vás na správnou cestu, abyste si vybrali to nejlepší okno nebo dveře pro svůj domov.

Naše společnost byla založena v roce 1993 a patří mezi nejdéle působící výrobce oken a dveří na Slovensku. Tuto tradici a více než 20 let zkušeností využíváme ku prospěchu našich zákazníků, abychom vám maximálně vyšli vstříc.

Abychom mohli plnit naše poslání, máme k dispozici širokou škálu výrobků a doplňků k nim. Základem nejsou jen kvalitní výrobky s přitažlivým designem, ale hlavně naše zkušenosti, díky nimž spolu vybereme to správné řešení, které u vás vytvoří harmonii domova. Údržbu výrobků a jejich servis realizujeme přímo u  zákazníka, díky čemuž nebudete ukrácen ani o sekundu z užívání si pohodlí svého domova.

 

Prázdny

Nová energia
vo svete okien a dverí!

Prinášame novú energiu do sveta okien a dverí. Ktokoľvek sa v tomto svete môže stratiť a naším cieľom je Vás naviesť na správnu cestu, aby ste si vybrali to najlepšie okno alebo dvere pre Váš domov.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 a patrí medzi najdlhšie pôsobiacich výrobcov okien a dverí na Slovensku. Túto tradíciu a viac ako 20 ročné skúsenosti využívame v prospech našich zákazníkov, aby sme Vám maximálne vyšli v ústrety.

Aby sme mohli plniť naše poslanie, máme k dispozícii širokú škálu výrobkov a doplnkov k nim. Základom nie sú len kvalitné výrobky s príťažlivým dizajnom, ale hlavne naše skúsenosti, vďaka ktorím spolu vyberieme to správne riešenie, ktoré vytvorí u Vás harmóniu domova. Údržbu výrobkov a ich servis realizujeme priamo u zákazníka, vďaka čomu nebudete ukrátený ani o sekundu z užívania Vášho pohodlia domova.

MODERNIZACE VÝROBY
NÁM DÁVÁ NÁSKOK

Výroba plastových a hliníkových oken a dveří probíhá na nejmodernějších strojních zařízeních od společností Elumatec, Stürtz a
Berchtold.
Je řízena nejnovější verzí on-line softwarového programu Klaes 7.5. Díky těmto faktorům je naše společnost schopna vyrobit 500
okenních jednotek za jednu směnu.
Tyto výrobní kapacity umožnily zvýšit celkovou produkci na 150 000 okenních jednotek ročně.

NÁŘEZOVÉ CENTRUM

Přesnost nařezání profilových systémů je základem kvalitního výrobku, proto jsme v roce 2014 investovali do moderního nářezového centra od společnosti Schirmer.

OBRÁBĚCÍ CENTRA

Automatizované šroubování výztuh a vyfrézování otvorů potřebných pro montáž mají na starosti čtyři obráběcí centra Elumatec SBZ 608 a SBZ 609.

SVÁŘEČKY A ZAČIŠŤOVÁKY

Kvůli rychlosti výroby jsme vybaveni pěti svářečkami spolu se začišťovacími stroji značky Urban a Sturz. Ty se postarají o kvalitní spojení profilových systémů a začištění vCut.

KOVACÍ CENTRA

Okna a dveře bez kvalitního kování nemají smysl. Pracovníci maximálně důsledně výrobky okují a pomůže jim přitom i automatizované spojené kovací centrum Berchtold.

ZASKLÍVACÍ STOLICE

Důležité je, aby izolační sklo bylo správně osazeno a tím byla zajištěna dobrá funkčnost oken. Kvalitní a rychlá práce našich zasklívačů na stolicích je toho zárukou!

RUČNÍ MANIPULÁTORY

Pro jednodušší manipulaci s už hotovými výrobky jsme výrobní halu opatřili několika závěsnými ručními manipulátory. Díky nim je práce hned jednodušší.

VYKLÁPĚCÍ STŮL PRO MONTÁŽ HST

Jedinečné zdvižně-posuvné terasové dveře vyžadují při své výrobě jedinečný pracovní stůl. Tento si dokáží pracovníci vyklopit do požadované polohy pro pohodlnou kompletaci.

ATYPICKÁ VÝROBA


Atypické konstrukce - terasové dveře, šikminy, oblouky apod. vyžadují zvláštní přístup. Věnují se jim naši pracovníci v oddělení atypické výroby.

MANIPULAČNÍ TECHNIKA
 

Armáda vysokozdvižných a elektrických vozíků se postará o převoz nejen materiálu do výroby, ale i o naložení hotových výrobků na kamióny směřující přímo k vám.

Modernizácia výroby
nám dáva náskok

Výroba plastových a hliníkových okien a dverí prebieha na najmodernejších strojných zariadeniach od spoločností Elumatec, Stürtz a Berchtold. Je riadená najnovšou verziou online softvérového programu Klaes 7.5. Vďaka týmto faktorom je naša spoločnosť schopná vyrobiť 500 okenných jednotiek za jednu smenu. Tieto výrobné kapacity umožnili zvýšiť celkovú produkciu na 150 000 okenných jednotiek ročne.

Nárezové centrum

Presnosť narezania profilových systémov je základom kvalitného výrobku, preto sme v roku 2014 investovali do moderného nárezového centra od spoločnosti Schirmer.

Obrábacie centrá

Automatizované skrutkovanie výstuh a vyfrézovanie otvorov potrebných pre montáž majú na starosti štyri obrábacie centrá Elumatec SBZ 608 a SBZ 609.

Zváračky a začisťováky

Kvôli rýchlosti výroby sme vybavení piatimi zváračkami spolu so začisťovacími strojmi značky Urban a Sturz. Tie sa postarajú o kvalitné spojenie profilových systémov a začistenie vCut.

Kovacie centrá

Okná a dvere bez kvalitného kovania nemajú zmysel. Pracovníci maximálne dôsledne výrobky okujú a pomôže im pri tom aj automatizované spojené kovacie centrum Berchtold.

Zasklievacie stolice

Dôležité je aby izolačné sklo bolo správne osadené a tým bola zabezpečená dobrá funkčnosť okien. Kvalitná a rýchla práca našich zasklievačov na stoliciach je tomu zárukou!

Ručné manipulátory

Pre jednoduchšiu manipuláciu s už hotovými výrobkami sme výrobnú halu opatrili niekoľkými závesnými ručnými manipulátormi. Vďaka ním je práca hneď jednoduchšia.

Vyklápací stôl pre montáž HST

Jedinečné zdvižno-posuvné terasové dvere si žiadajú pri svojej výrobe jedinečný pracovný stôl. Tento si dokážu pracovníci vyklopiť do požadovanej polohy pre pohodlnú kompletizáciu.

Atypická výroba

Atypické konštrukcie - terasové dvere, šikminy, oblúky a pod. si žiadaju osobitý prístup. Venujú sa im naši pracovníci v oddelení atypickej výroby.

Manipulačná technika

Armáda vysokozdvižných a elektrických vozíkov sa postará o prevoz nielen materiálu do výroby, ale aj o naloženie hotových výrobkov na kamióny smerujúce priamo k Vám.

15 dní

Přibližný termín dodání plastových výrobků
(bílá barva + Golden Oak, Nussbaum)

21 dní

Přibližný termín dodání vybraného sortimentu plastových a hliníkových výrobků

30 dní

Přibližný termín dodání hliníkových výrobků (barvy RAL)

PRVOTŘÍDNÍ KVALITA A SERVIS

Od vzniku společnosti je prvořadým cílem kvalita produktů a maximální spokojenost zákazníka o čemž svědčí i získání certifikátu manažerství kvality ISO 9001:2000.
Výrobky a profilové systémy jsou navíc testovány a certifikovány ve zkušebním ústavu TSÚS Bratislava a IFT Rosenheim.

Prázdny
Prázdny

PRVOTŘÍDNÍ KOMPONENTY

Kvalitní komponenty jsou základem dobrého výrobku! My při výrobě oken, vchodových a terasových dveří využíváme jen prvotřídní komponenty od dodavatelů z Německa, Rakouska a Belgie.

5LETÁ ZÁRUKA KVALITY

Díky splnění nejpřísnějších technických norem, které se týkají kvality výrobků, má naše společnost možnost poskytovat zákazníkům na naše výrobky 5letou záruku kvality.

RYCHLÝ ODBORNÝ SERVIS

Rychlý a odborný záruční a pozáruční servis je podmínkou spokojenosti zákazníků. Proto jsou naši servisní pracovníci neustále připraveni vyrazit do terénu za vašimi požadavky.

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

Prvotriedna kvalita
a servis

Od vzniku spoločnosti je prvoradým cieľom kvalita produktov a maximálna spokojnosť zákazníka o čom svedčí aj získanie certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000. Výrobky a profilové systémy sú navyše testované a certifikované v skúšobnom ústave TSÚS Bratislava a IFT Rosenheim.

Prázdny
Prázdny

Prvotriedne komponenty

Kvalitné komponenty sú základom dobrého výrobku! My pri výrobe okien, vchodových a terasových dverí využívame len prvotriedne komponenty od dodávateľov z Nemecka, Rakúska a Belgicka.

5-ročná záruka kvality

Vďaka splneniu najprísnejších technických noriem, ktoré sa týkajú kvality výrobkov, má naša spoločnosť možnosť poskytovať zákazníkom na naše výrobky 5 ročnú záruku kvality.

Rýchly odborný servis

Rýchly a odborný záručný a pozáručný servis je podmienkou spokojnosti zákazníkov. Preto sú naši servisní pracovníci neustále pripravený vyraziť do terénu za Vašimi požiadavkami.