PROVIDING HARMONY
FOR YOUR LIVING

TRADITION

Our history of window and door making goes back to the previous millennium. Currently, mainly because of you, we are the No. 1 producer of doors and windows in Slovakia with over 20 years of experience.

MODERNIZATION

Regular modernization of machinery and software enables us to adjust to the market requirements. Moreover, it enables us to make higher quality products.

QUALITY AND SERVICE

We strive to satisfy needs of our customers to the maximum possible extent, we put emphasis to being helpful and therefore provide a 5-year guarantee for our products.

NEW ENERGY IN THE WORLD OF DOORS AND WINDOWS!

 

We are bringing new energy to the world of doors and windows. It is easy to get lost in this complicated world. Our goal is to show you the right way and choose the best possible door or window for your home.

HESTA was established in 1993, it is one of the longest serving producers of windows and doors in Slovakia. We utilize more than 20 years of experience to provide the best possible products for our customers to meet their demands to the maximum possible extent.

To be able to fulfil our mission, we have a large selection of products and accessories available. Our business is based on high-quality and attractive products as well as our experience, which enables us to select the right solution for you to create harmony in your home. Maintenance and servicing of our products takes place at the customer to give you the maximum possible time to enjoy the comfort of your home.

 

Prázdny

Nová energia
vo svete okien a dverí!

Prinášame novú energiu do sveta okien a dverí. Ktokoľvek sa v tomto svete môže stratiť a naším cieľom je Vás naviesť na správnu cestu, aby ste si vybrali to najlepšie okno alebo dvere pre Váš domov.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 a patrí medzi najdlhšie pôsobiacich výrobcov okien a dverí na Slovensku. Túto tradíciu a viac ako 20 ročné skúsenosti využívame v prospech našich zákazníkov, aby sme Vám maximálne vyšli v ústrety.

Aby sme mohli plniť naše poslanie, máme k dispozícii širokú škálu výrobkov a doplnkov k nim. Základom nie sú len kvalitné výrobky s príťažlivým dizajnom, ale hlavne naše skúsenosti, vďaka ktorím spolu vyberieme to správne riešenie, ktoré vytvorí u Vás harmóniu domova. Údržbu výrobkov a ich servis realizujeme priamo u zákazníka, vďaka čomu nebudete ukrátený ani o sekundu z užívania Vášho pohodlia domova.

ADVANTAGE DUE TO MODERNIZATIOn

For manufacturing of PVC and aluminium doors and windows, we use the most advanced machinery made by Elumatec, Stürtz a Berchtold.
It utilizes the most advanced Klaes 7.5 controls. That enables us to produce 500 window units within a single shift.
Such production capacity enabled to increase the total annual production to 150,000 window units.

CUTTING CENTRE

Accuracy of profile system cutting is the basic prerequisite for a high-quality product, therefore in 2014 we invested into a modern Schirmer cutting centres.

MACHINING CENTRES

Automated reinforcement bolting and milling of mounting openings is provided by four Elumatec SBZ 608 and SBZ 609 machining centres.

WELDING AND DEBURRING MACHINES

To increase the production speed, we have five Urban and Sturz welding machines including deburring. They enable high-quality joining of profile systems and vCut deburring.

DOOR ARMOR MANUFACTURING CENTRE

There is no point to have doors and windows without a high-quality hardware. Our employees fit the hardware with the maximum possible care, assisted by automatic Berchtold centre.

GLAZING TABLES

Correct embedding of insulating glass is very important to provide the correct window functionality. HESTA guarantees the quality due to high-quality and speedy work of our glaziers!

MANUAL HANDLING DEVICES

To make the handling of complete products easier, we equipped the production premises with suspended handling devices. They make the work much easier.

TILTING TABLE FOR HST ASSEMBLY

Production of unique lifting and sliding terrace doors requires a unique working table. It enables tilting to a required position for comfort assembly.

NON-STANDARD PRODUCTS

Non-standard products - terrace doors, inclines, arches, etc. - require a non-standard approach. We have a division dedicated to such non-standard products.

HANDLING DEVICES

The fleet of fork-lift and electric trucks takes care of transport of material for production as well as loading of finished products on trucks for delivery to you.

Modernizácia výroby
nám dáva náskok

Výroba plastových a hliníkových okien a dverí prebieha na najmodernejších strojných zariadeniach od spoločností Elumatec, Stürtz a Berchtold. Je riadená najnovšou verziou online softvérového programu Klaes 7.5. Vďaka týmto faktorom je naša spoločnosť schopná vyrobiť 500 okenných jednotiek za jednu smenu. Tieto výrobné kapacity umožnili zvýšiť celkovú produkciu na 150 000 okenných jednotiek ročne.

Nárezové centrum

Presnosť narezania profilových systémov je základom kvalitného výrobku, preto sme v roku 2014 investovali do moderného nárezového centra od spoločnosti Schirmer.

Obrábacie centrá

Automatizované skrutkovanie výstuh a vyfrézovanie otvorov potrebných pre montáž majú na starosti štyri obrábacie centrá Elumatec SBZ 608 a SBZ 609.

Zváračky a začisťováky

Kvôli rýchlosti výroby sme vybavení piatimi zváračkami spolu so začisťovacími strojmi značky Urban a Sturz. Tie sa postarajú o kvalitné spojenie profilových systémov a začistenie vCut.

Kovacie centrá

Okná a dvere bez kvalitného kovania nemajú zmysel. Pracovníci maximálne dôsledne výrobky okujú a pomôže im pri tom aj automatizované spojené kovacie centrum Berchtold.

Zasklievacie stolice

Dôležité je aby izolačné sklo bolo správne osadené a tým bola zabezpečená dobrá funkčnosť okien. Kvalitná a rýchla práca našich zasklievačov na stoliciach je tomu zárukou!

Ručné manipulátory

Pre jednoduchšiu manipuláciu s už hotovými výrobkami sme výrobnú halu opatrili niekoľkými závesnými ručnými manipulátormi. Vďaka ním je práca hneď jednoduchšia.

Vyklápací stôl pre montáž HST

Jedinečné zdvižno-posuvné terasové dvere si žiadajú pri svojej výrobe jedinečný pracovný stôl. Tento si dokážu pracovníci vyklopiť do požadovanej polohy pre pohodlnú kompletizáciu.

Atypická výroba

Atypické konštrukcie - terasové dvere, šikminy, oblúky a pod. si žiadaju osobitý prístup. Venujú sa im naši pracovníci v oddelení atypickej výroby.

Manipulačná technika

Armáda vysokozdvižných a elektrických vozíkov sa postará o prevoz nielen materiálu do výroby, ale aj o naloženie hotových výrobkov na kamióny smerujúce priamo k Vám.

FIRST-CLASS QUALITY AND SERVICE

From the first day, quality of products and 100% customer satisfaction has been our main objective.... ISO 9001:2000 quality management certificate proves that
we are serious about it. Moreover, our products and profile systems are tested and certified in TSUS Bratislava and IFT Rosenheim testing centres.

Prázdny
Prázdny

TOP QUALITY COMPONENTS

To make a good product, it is necessary to use quality components! For production of windows and entrance and terrace doors, we use the top quality components made by suppliers in Germany, Austria and Belgium.

5-YEAR QUALITY GUARANTEE

Due to meeting the most strict technical standards related to the product quality, we can provide 5-year quality guarantee for our products.

FAST AND PROFESSIONAL SERVICING

Fast and professional warranty and after-warranty service is a prerequisite to customer satisfaction. Therefore, our service technicians are always ready to be deployed to meet your requirements.

CERTIFICATES AND AWARDS

Prvotriedna kvalita
a servis

Od vzniku spoločnosti je prvoradým cieľom kvalita produktov a maximálna spokojnosť zákazníka o čom svedčí aj získanie certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000. Výrobky a profilové systémy sú navyše testované a certifikované v skúšobnom ústave TSÚS Bratislava a IFT Rosenheim.

Prázdny
Prázdny

Prvotriedne komponenty

Kvalitné komponenty sú základom dobrého výrobku! My pri výrobe okien, vchodových a terasových dverí využívame len prvotriedne komponenty od dodávateľov z Nemecka, Rakúska a Belgicka.

5-ročná záruka kvality

Vďaka splneniu najprísnejších technických noriem, ktoré sa týkajú kvality výrobkov, má naša spoločnosť možnosť poskytovať zákazníkom na naše výrobky 5 ročnú záruku kvality.

Rýchly odborný servis

Rýchly a odborný záručný a pozáručný servis je podmienkou spokojnosti zákazníkov. Preto sú naši servisní pracovníci neustále pripravený vyraziť do terénu za Vašimi požiadavkami.

Privacy policy settings

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible. More info...