....

IZOLAČNÉ SKLÁ

Prázdny

História izolačného skla sa začala písať už v roku 1865, kedy bol udelený patent Thomasovi Stetsonovi v USA. Od vtedy prešli dlhú cestu vývoja. Dnes sú to vo všeobecnosti okenné tabule tvorené dvomi a viacerými tabuľami skla, s dištančným rámom, dutinou naplnenou vzduchom a inertným plynom a doplnené povlakmi s tepelnoizolačnými vlastnosťami alebo špeciálnymi sklami.

KOMPOZÍCIA
IZOLAČNÝCH SKIEL

Jednotlivé časti izolačného skla v skladbe dvojskla a trojskla

VLASTNOSTI IZOLAČNÝCH SKIEL

Súčasný technológický potenciál výroby a spracovania skla nelimituje predstavy architektov a staviteľov. Vznikajú okenné sklá rôznych tvarov i veľkostí. Obľúbené sú veľké presklené plochy, ktoré ponúkajú vizuálne spojenie interiéru s okolitým svetom a prinášajú záplavu prirodzeného denného svetla do našich domov. 

Design je však len jednou z mnohých požiadaviek na okenné sklo, ktoré mu súčasné trendy kladú. Kľúčovú úlohu tu však hrá predovšetkým tepelná izolácia a energetická efektivita skla.

Okná, ktoré sú nadmerne exponované slnečným žiarením si budú vyžadovať ochranu proti slnečnému žiareniu. Ďalšou požiadavkou je, aby sklo na oknách čo najlepšie tlmilo hluk z vonajšeho prostredia a navyše bolo bezpečné a chránilo objekty pred zlodejmi.

Odpoveďou na tieto požiadavky sú izolačné sklá, pri výrobe ktorých sa kombinujú rôzne druhy skla, povlakov a fólii, tak, aby bol dosiahnutý želaný výsledok.


Tepelno-izolačné sklá

Dôležité je zamerať sa nie len na tepelné straty, ale aj tepelné zisky. V chladnejšom období tieto sklá neprepúšťajú chlad do interiéru a vďaka špeciálnej vrstve na vnútornom skle menia svetelné žiarenie na tepelné, ktoré odrážajú späť do miestnosti.

Sledujeme súčiniteľ prestupu tepla zasklenia - UG. Čím je jeho hodnota nižšia, tým sú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti skla.


sklá s ochranou pred slnkom

Svetlo bez tepla. Tieto sklá zabraňujú nepriaznivému prehrievaniu interiéru vplyvom expozície slnečného žiarenia na sklenenú výplň okna. Poskytujú kombináciu vysokej priepustnosti  prirodzeného svtela so slnečnou ochanou.

Sledujeme hodnoty svetelnej priepustnosti - LT. Čím je jej hodnota nižšia, tým viac svetla zadrží izolačné sklo.


zvukovo-izolačné sklá

Chránia pred nežiaducim hlukom z vonkajšieho prostredia. Používajú sa na zasklievanie objektov s vysokou exteriérovou hlučnosťou. Inštalované by mali byť v smere zdroja hluku. Sú výborným riešením pre domy v blízkosti rušných ciest, železníc, letísk,...

Sledujeme hodnoty zvukovej izolácie vyjadrenej v decibeloch - Db. Čím je číslo vyššie, tým je zvuková izolácia účinnejšia.


Protipožiarne sklá

Ochránia ľudí i majetok pred požiarom a jeho šírením. No vďaka svojím vlastnostiam prinášajú omnoho viac. Poskytujú výbornú zvukovú izoláciu, ochranu pred slnečným žiarením i UV ochranu. Ich použitie je nevyhnutné v prípade potenciálneho nebezpečenstva, ktoré predstavuje budova alebo miestnosť  v prípade požiaru.


Bezpečnostné sklá

Vďaka špeciálnej úprave skla sa dá docieliť ochrana osôb pred poranením alebo pádom a ochrana majetku proti vlámaniu a prejavom vandalizmu. V oblasti bezpečnostných skiel možno uplatniť najmä vrstvené - lepené bezpečnostné sklo a tvrdené - kalené sklo, ale aj drôtované sklo, alebo použitím bezpečnostnej mriežky.


Dekoračné sklá

Do okenných rámov možno kombinovať aj ornamentálne dekorované sklá v rôznych dizajnoch a s rôznou priehľadnosťou. V ponuke sú modely vo farbe číra a bronz. Svoje uplatnenie nájdu všade tam, kde je žiadúce vytvoriť intímny priestor bez nežiadúcich pohľadov z vonku no so zachovaním prieniku prirodzeného svetla.
 

KOMPOZíCIA A OZNAČOVANIE
IZOLAČNÝCH SKIEL

 

A - štandardné sklo - float
B - dištančný rámik - TGI
C - sklo s pokovom na pozícii 3
F
- dutina naplnená vzduchom alebo plynom

Napríklad kompozícia:

4 Float | 16 TGI | 4 LowE
A B C

Číslo v zápise kompozície vyjadruje hrúbku skla a dištančného rámika v mm.

A - sklo s pokovom na pozícii 2
B - dištančný rámik - TGI
C
- štandardné sklo - float
D
- dištančný rámik - TGI
E
- sklo s pokovom na pozícii 5
F
- dutina naplnená vzduchom alebo plynom

Napríklad kompozícia:

4 LowE | 16 TGI | 4 Float | 16 TGI | 4 LowE
A B C D E

Číslo v zápise kompozície vyjadruje hrúbku skla a dištančného rámika v mm.

Príklad označenia izolačného skla

4 SN70*37 | 16 TGI | 4 Float | 16 TGI | 4 LowE
A B C D E
Šírka zasklenia:
44 mm
UG:
0,6 W/m²K
Solárny zisk:
34%
Priepust. svetla LT:
62%
Izolácia zvuku:
32dB

A: 4mm sklo so špeciálnym multifunkčným povlakom s vysokou selektívnou ochranou proti slnečnému žiareniu

B, D: 16 mm dištančný rámik (dutina)

C: 4 mm štandardné sklo

E: 4 mm sklo s povlakom LowE s nízkou emisivitou - znižujú tepelný zisk a stratu tepla - znižujú Ug a zvyšujú energetickú účinnosť

Ako sa zorientovať a vybrať si tie pravé izolačné sklá
pre svoj projekt?